Teksty

Teksty Pisma Świętego zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia (wydanie II poprawione).

Album trzeci: Koncert zespołu "Pismo na ścianie"

Nagrany 26 stycznia 1997 r. w kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie (posiadam org. "Mini dysk") 

 

1. Z księgi Nahuma (Nah 1, 2-7)

Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Jahwe;
mścicielem jest Jahwe i Panem gniewu;
Jahwe mści się nad swoimi wrogami
i gniewa się On na swoich nieprzyjaciół.

Jahwe jest cierpliwy, ale i potężny siłą;
a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary.
Wśród burzy i wichru Jego droga,
a chmury - pyłem nóg Jego.

On gromi morze i On je wysusza,
i wszystkie rzeki zamienia w pustynię.
Omdlewa Baszan i Karmel
i więdnie kwiat Libanu.

Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają;
a ziemia trzęsie się od Jego oblicza - 
i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.

Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem
i kto wytrzyma Jego zapalczywość?
Gniew Jego wylewa się jak ogień;
i rozpadają się przed Nim skały.

Dobry jest Jahwe,                    /
On obroną w dniu niedoli;        /
zna tych, którzy Jemu ufają.   / x2

 

2. Pieśń 3 Marii

On jest Nazarejczykiem
On jest Galilejczykiem
On jest cieśli synem
On jest Marii synem
On jest Marii synem
On jest Jej synem

Aaaaaaaa...

On jest nauczycielem
On jest Bożym prorokiem
On jest żywicielem
On jest uzdrowicielem
On jest uzdrowicielem
On jest wskrzesicielem

Aaaaaaaa...

On jest Mesjaszem
On jest Chrystusem
On jest synem Bożym
On jest moim Panem
On jest moim Bogiem
On jest samym Bogiem

Aaaaaaaa...
Rabbuni!

 

3. Co mi po mnóstwie ofiar? (Iz 1, 11-18)

Co mi po mnóstwie waszych ofiar?
Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła.

Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu

Święta nowiu, szabaty, święte zebrania...
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów;
stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić!

Gdy wyciągniecie wasze ręce, odwrócę od was Moje oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
nawet mnożyli modlitwy,
Ja nie wysłucham.

Ręce wasze pełne są krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrym!

Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
sierocie słuszność oddajcie,
w obronie wdowy stawajcie!

Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją;
choćby były czerwone jak purpura,
choćby były czerwone jak purpura,
czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.
staną się jak wełna.
staną się jak wełna.

 

4. Druga pieśń miłosna (Pnp 1, 2-8)

Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!
Bo miłość twa przedniejsza od wina.
Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany - imię twe,
dlatego miłują cię dziewczęta,
miłują cię dziewczęta.

Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!
Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą,
i sławić twą miłość nad wino;
o jakże słusznie cię miłują!

śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie,
jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma.
Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce.
Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,
postawili mnie na straży winnic:
a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam,
nie ustrzegłam.

O ty, którego miłuje dusza moja,
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,
gdzie dajesz im spocząć w południe,
abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy.

Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,
pójdź za śladami trzód
i paś koźlęta swoje
przy szałasach pasterzy. (x6)

5.Walka Jakuba (Rdz 32, 25-32)

6. To Ja (Pwt 32, 39b Iz 46, 9. 10. 13.)

7. Słodki

8. Córka band (Mi 4, 11-14)

9. My Love (Pnp 2, 16. 6)

10. Boże mścicielu Jahwe

11. Pismo na ścianie (Dn 5)

12. Psalm 136 (Języki ognia)

 

W przygotowaniu...