Dyskografia

Wszystkie trzy albumy nagrywane były na koncertach. Dziś dysponujemy analogowymi nagraniami z pierwszego i drugiego albumu oraz cyfrowym z trzeciego albumu (na MiniDisk'u).

Album pierwszy: "Koncert Adwentowy" 
Album drugi: "Języki Ognia" 

Album trzeci: Koncert zespołu "Pismo na ścianie" 
 

 

Album pierwszy: "Koncert Adwentowy"

Nagrany 18/24 grudnia 1994 r. w kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie. (Posiadam org. kasetę)

Strona A

1. Pismo na ścianie (mp3)
2. Kolęda (Iz 11, 1-9)
3. Przebudź się Jerozolimo (Iz 51, 17-23)
4. Podróż (słowa: Jan G. Zieliński)
5. Apokaliptyczna pieśń Mojżesza i Baranka przed morzem szklanym pomieszanym z ogniem (Ap 15, 3b-4)

Strona B

1. Modlitwa o zanurzenie w wiecznym teraz (słowa Jan G. Zieliński)
2. Lamentacje trzecia (Lam 3, 1-18 2,18)
3. Ludu mój ludu (Mi 6, 3-4)
4. Ja śpię, lecz serce me czuwa (pieśń miłosna) (Pnp 5, 2-8)
5. Allelujah (Ps 136)

 

Album drugi: "Języki Ognia"

Niestety nie posiadam informacji na temat miejsca i czasu nagrań. (Posiadam kopie na kasecie z kasety org.)

Strona A

1. Pieśń oblubienicy (Pnp 1, 2-8)
2. Co mi po mnóstwie ofiar? (Iz 1, 11-18)
3. Pieśń 3 Marii
4. Hymn Mojżesza i Baranka nad morzem szklanym pomieszanym z ogniem (Ap 15, 3b-4)
5. Kołysanka dla nienarodzonych

Strona B

1. Przebudźcie się, Jerozolimo! (Iz 51, 17-23)
2. Walka Jakuba (Rdz 32, 25-32)
3. Z księgi Nahuma (Nah 1, 2-7)
4. Tyś najpiękniejszy (Ps 45)
5. Allelujah (Ps 136) /Języki ognia/

 

Album trzeci: Koncert zespołu "Pismo na ścianie"

Nagrany 26 stycznia 1997 r. w kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie (posiadam org. "Mini dysk")

1. Z księgi Nahuma (Nah 1, 2-7) (mp3)
2. Pieśń 3 Marii
3. Co mi po mnóstwie ofiar? (Iz 1, 11-18)
4. Druga pieśń miłosna (Pnp 1, 2-8)
5. Walka Jakuba (Rdz 32, 25-32) (mp3)
6. To Ja (Pwt 32, 39b Iz 46, 9. 10. 13.)
7. Słodki
8. Córka band (Mi 4, 11-14)
9. My Love (Pnp 2, 16. 6)
10. Boże mścicielu Jahwe
11. Pismo na ścianie (Dn 5)
12. Psalm 136 (Języki ognia) (mp3)